Loading

Внедряването на Office 365 в училище включва следните етапи:

ЕТАП 1: Регистриране на Вашето училището в Office 365, настройки и конфигуриране.

ЕТАП 2: Създаване на всички акаунти на учители, ученици и персонал. Създаване на групи по класове и група на учителите. Присъединяване на съответните потребители към групите.

ЕТАП 3. Изготвяне на процедура и правила за работа с облачни технологии в училище, правила за документооборот и вътрешна онлайн училищна кореспонденция.

ЕТАП 4: Обучение на учители-администратори за управление на системата, работа с администраторския панел, създаване и редактиране на профили за учители и ученици и др.

ЕТАП 5: Обучение на учители (вкл. учителите-администратори) за работа с Office 365, включващо представяне и практическа работа с:

  • Училищна поща, календар, задачи и контакти;
  • Групи по класове и интереси – създаване, редактиране, присъединяване на членове, групови разговори, споделяне на файлове;
  • OneDrive – организиране на документи, създаване на папки и файлове, качване на документи, копиране, преместване, преименуване, изтриване, споделяне на документи;
  • Online MS Office – онлайн създаване на Word, Excel, PowerPoint и OneNote документи, редактиране, споделяне, едновременна работа от няколко потребителя в реално време;
  • Бележник на класа на OneNote – създаване на бележник, създаване на електронно учебно съдържание, задаване на домашна работа, изпълнение на задания, проверка на заданията;
  • Sway – онлайн създаване на интерактивни отчети, доклади, презентации, оформяне на презентации, представяне в интернет.

Внедряването на Офис 365 и обученията се реализират от екипа на Уеб Сървисис ЕООД.

Ако желаете да използвате облачните услуги на Office 365 Education във Вашето училище, свържете се с нас на имейл info@webservices.bg или телефон 0879 230 100.