Loading

УЕБ СЪРВИСИС ви предоставя:

Image

Софтуер за създаване на интернет страници

Image

Софтуер за създаване и обработка на векторни и растерни изображения

Image

Софтуер за създаване на уеб и десктоп приложения

Image

Софтуер за кодиране на видео материали

Office 365 за българското образование

Представяме на Вашето внимание специална оферта за създаване, внедряване и използване на облачната услуга Office 365 във Вашето училище.

Office 365, най-новата и модерна облачна услуга на Майкрософт, предлага съвременно решение за организация, управление и повишаване на качеството на образователния процес.

Информация за Office 365 може да намерите в Актуални оферти.

ЦЕЛ: В училището да се внедри устойчиво и пълноценно съвременна система за администрация, електронно общуване и обучение.

Внедряването на такава система може да:

  • Повиши на имиджа на училището, вкл. сред учители, ученици, родители, други училища;
  • Даде нов и модерен подход в получаването на знания, като същевременно подобри комуникацията между учители и ученици по иновативен начин;
  • Осигури позитивни преживявания, съобразени с традициите на демократичното ни образование, осъвременени от духа на технологичния прогрес на 21 век;
  • Оптимизира общуването и да спести разходи за оборудване, софтуер и инфраструктура.

    Изпратете ни имейл