Loading

УЕБ СЪРВИСИС ЕООД е основен партньор на Майкрософт по прoграмата Office 365 Education.

УЕБ СЪРВИСИС ЕООД е оторизиран дилър на Майкрософт за софтуерни продукти на Майкрософт за Образователни организации.

УЕБ СЪРВИСИС ЕООД е оторизиран партньор на Майкрософт за Образователни организации и Office 365 за образованието. Вече 7 години работим в сферата на облачните технологии и въвеждането на услуги „в облака“, базирани на платформата на Майкрософт.

Изпълнили сме проект Microsoft Live@Edu, който бе осъществен с подкрепата на Министерството на образованието и науката, чрез регионалните Инспекторати по образованието, като част от глобалната програма на Майкрософт „Партньори в учението“. Проектът предостави на училищата, учителите и учениците най-новите средства за онлайн сътрудничество.

Като резултат от дейността на проекта над 520 училища внедриха облачните технологии, бяха създадени над 200 000 акаунти на учители и ученици. Организирахме 12 учебни семинара – класна стая, които бяха посетени от над 700 учители. Проведохме седмични семинари за виртуално обучение чрез мрежата на учителите-новатори (www.teacher.bg) със средна посещаемост 40 учители на лекциия.

Чрез нас, облачните технологии са внедрени и във водещи университети в България – СУ „Св. Климент Охридски“ и Университет за национално и световно стопанство.

Цялостното изпълнение на проекта получи наградата „Инвеститор в знанието“ за 2010 на Българския форум на бизнес-лидерите.